Skip portlet
Skip portletPortlet Menu

Вие се намирате в портала за институционална идентичност на българската държавна администрация.

Този портал е електронен еквивалент на Наръчника за институционална идентичност, разработен по проект "СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И УНИФИЦИРАНА ВИЗИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ЧЛЕНСТВОТО НА СТРАНАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

НАСТОЯЩАТА ВЕРСИЯ НА ПОРТАЛА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ Е ПРОЕКТ!


Материалите публикувани тук имат информативен характер до приемането на съответната нормативна уредба от правителството и народното събрание на Република България.

 
 
Bookmarks
Skip portletPortlet Menu