Визитни картички
Бланки
Пликове
Оформление на кореспонденцията
Папки
Рекламни материали
 
 
 
 
Skip portlet
Skip portletPortlet Menu
Пликове 

За целите на деловата кореспонденция се използват бели, стандартни пликове. Символите и
придружаващият ги текст са изобразени в черно.

 

Текстът придружаващ герба и основната структурна
форма следват правилата за типографията им. Текстът в адресния блок се изписва със стандартен,
несерифен шрифт – Verdana с размер 10 пункта, главни и редовни букви, черен цвят.

Пликовете могат да бъдат официални и за делова кореспонденция.
В зависимо от формата на плика се използва графичен символ и текст в подходяща големина.

    Пликове - общо

 

 
Дата на публикуване: 11-10-2008