Химн на Република България
Знаме на Република България
Expand Герб на Република България
Expand Основна структурна форма на герба
Лого на държавната администрация
 
 
 
 
Skip portlet
Skip portletPortlet Menu

Основни национални символи на българската държава са знамето, химнът и гербът на Република България. Държавните символи имат изключително важна роля при създаването и утвърждаването на институционалната идентичност на държаваната администрация. Те символизират независимостта и суверенитете на българския народ и държава.


Като официални национални символи тяхното представяне и използване във всички видове приложения и комуникации задължително следва строги норми и правила.

 

 

 


 

Символи

 

 

 

 

За да продължите изберете секция от лявата навигация!