Z6_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP2006
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP20G4

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

Информация в реално време: https://analytics.egov.bg

Статистика на предоставянето на електронни административни услуги чрез Единния модел

1784

Услуги в портала

Хоризонтални системи

Услуги в EGOV.BG

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 7 дни.

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Регистрация и заверка на лична здравна книжка (1102)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас (778)

 

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер (2686)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последния месец.

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Регистрация и заверка на лична здравна книжка (1102)

 

Издаване на електронно свидетелство за съдимост (3008)

 

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер (2686)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 3 месеца.

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Регистрация и заверка на лична здравна книжка (1102)

 

Издаване на скици за недвижими имоти (2027)

 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес (2079)

Посещения в EGOV.BG

Регистрирани профили в EGOV.BG

50417

Брой профили в EGOV.BG

50103

Профила на физически лица

14

Профила на администрации

23

Профила на юридически лица, предоставящи услуги

277

Профила на юридически лица