Z6_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP2006
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP20G4

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

Информация в реално време: https://analytics.egov.bg

Статистика на предоставянето на електронни административни услуги чрез Единния модел

2118

Услуги в портала

Хоризонтални системи

Услуги в EGOV.BG

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 7 дни.

 

Възможност за заплащане на местни данъци и такси по електронен път (9416)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на лични карти на български граждани (1537)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас (778)

 

Издаване на паспорт на български граждани (1074)

 

Издаване на електронно свидетелство за съдимост (3008)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последния месец.

 

Възможност за заплащане на местни данъци и такси по електронен път (9416)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на паспорт на български граждани (1074)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Издаване на лични карти на български граждани (1537)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на електронно свидетелство за съдимост (3008)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 3 месеца.

 

Възможност за заплащане на местни данъци и такси по електронен път (9416)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на паспорт на български граждани (1074)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на лични карти на български граждани (1537)

 

Издаване на електронно свидетелство за съдимост (3008)

Посещения в EGOV.BG