Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Одесос

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: odesos@varna.bg

Kод за междуселищно избиране: (052)

Телефони: 052/612 888

Факс: 052/612 888odesos.bg

Седалище и адрес


Област: Варна
Община: Варна
Населено място: Варна
Адрес: гр.Варнаул."Стефан Караджа" № 30

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:00 ч. - До: 18:00 ч.

Продължителност: 10:00 ч.

Фронт офис без прекъсване

Код по Булстат


0000934420042

Данни от административния регистър


Идентификатор: 511


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.