Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Централен

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: centralen@plovdiv.bg

Kод за междуселищно избиране: (032)

Телефони: 032626203, fax 032 62 62 04www.plovdivcentral.org

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Пловдив
Населено място: Пловдив
Адрес: Пловдив,4000,ул."Хр.Данов" № 39.

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:15 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работно време на администрацията

Код по Булстат


0004715040031

Данни от административния регистър


Идентификатор: 516


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 03.11.2021г.