Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Източен

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@iztochen-plovdiv.bg

Kод за междуселищно избиране: (032)

Телефони: 032 601060iztochen-plovdiv.bg

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Пловдив
Населено място: Пловдив
Район: Източен
Адрес: гр.Пловдив - 4007, бул."Шести септември" № 274
Пощенски код: 4007

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Предоставяне на административни услуги на гражданите от район"Източен"

Код по Булстат


0004715040046

Данни от административния регистър


Идентификатор: 517


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.