Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Северен

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@severen.bg

Kод за междуселищно избиране: (032)

Телефони: 032901160, (032) 953 110

Факс: (032) 901 161www.severen.bg

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Пловдив
Населено място: Пловдив
Адрес: Пловдивбул. Цар Борис III Обединител №22а

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

нeпрекъснат режим на работа

Код по Булстат


0004715040065

Данни от административния регистър


Идентификатор: 519


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 08.02.2024г.