Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Тракия

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: trakia@plovdiv.bg

Kод за междуселищно избиране: (032)

Телефони: (032) 682323

Факс: (032) 680316www.trakia-plovdiv.bg

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Пловдив
Населено място: Пловдив
Адрес: Пловдив ЖР "Тракия" бул. "Освобождение" № 63

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:15 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

почивка от 12.00 часа до 12.45 часа, със заменяемост на служителите на гише, които обслужват граждани

Код по Булстат


0004715040084

Данни от административния регистър


Идентификатор: 521


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 08.02.2024г.