Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Средец

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 9484317, (02) 9877555

Факс: (02) 98618137sredec-sofia.org

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София, ул. "Леге" №6 пк.1040

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка на администрацията от 12:30 до 13:00 часа

Код по Булстат


0006963270461

Данни от административния регистър


Идентификатор: 522


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.