Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Възраждане

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@so-vazrajdane.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 981 43 64so-vazrajdane.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: бул.Александър Стамболийски №62

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

стандартно работно време с 30 мин.почивка от 12.30ч.-13.00ч.

Код по Булстат


0006963270480

Данни от административния регистър


Идентификатор: 524


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 01.10.2021г.