Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Оборище

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: oborishte@rayon-oborishte.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 8157610

Факс: (02) 9441667https://rayon-oborishte.bg/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Оборище
Адрес: София, бул. Мадрид №1
Пощенски код: 1505

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

от 8.30 часа до 12.30 часа - работно време от 12.30 часа до 13.00 часа - обедна почивка от 13.00 часа до 17.00 часа - работно време

Код по Булстат


0006963270511

Данни от административния регистър


Идентификатор: 525


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 08.04.2022г.