Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Подуяне

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: raion@poduiane.info

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 8146100

Факс: (02) 8471871www.poduiane.info

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Подуяне
Адрес: гр.София ул."Плакалница" 51
Пощенски код: 1517

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:30 ч.

Обедна почивка: от 12:00ч. до 13:00ч. Центърът за административно и информационно обслужване работи без прекъсване.

Код по Булстат


0006963270530

Данни от административния регистър


Идентификатор: 527


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 21.02.2024г.