Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Слатина

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@so-slatina.org

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02 870 55 32

Факс: 02 870 11 73



http://so-slatina.org

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: София, ул. "Шипченски проход" № 67

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Приемно време на кмета: петък 9:00-12:00; Обедна почивка на администрацията - от 12:30-13:00 ч. Отдел "Административно и информационно обслужване, ГРАО" работи непрекъснато;

Код по Булстат


0006963270545

Данни от административния регистър


Идентификатор: 528


Вид администрация: Общинска администрация на район



Връзка с административен регистър >


Последно обновено на 02.06.2022г.