Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Изгрев

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@so-izgrev.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 970 10 32https://so-izgrev.bg/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Изгрев
Адрес: гр.София п.код 1113ул. "Атанас Далчев" №12

Работно време


Гъвкаво работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:30 ч.

Гъвкаво работно време за служителите от фронт офиса

Код по Булстат


0006963270550

Данни от административния регистър


Идентификатор: 529


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.