Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Лозенец

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: lozenets@sofia.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 070020555

Факс: 8657068www.lozenets.sofia.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Лозенец
Адрес: София 1142, бул. "Васил Левски" №2

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка от 12:30 до 13:00

Код по Булстат


0006963270564

Данни от административния регистър


Идентификатор: 530


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 26.01.2024г.