Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Триадица

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: triaditza@triaditza.org

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 8054101

Факс: (02) 8054115www.triaditza.org

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Средец
Адрес: София, ул."Алабин" №54
Пощенски код: 1000

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка 12.00 до 12.30 Деловодство и ЕСГРАОН - без прекъсване

Код по Булстат


0006963270507

Данни от административния регистър


Идентификатор: 531


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.