Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Илинден

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@ilinden.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: +35924397361, +35924397360www.ilinden.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Адрес: 1309 София, ул."Билянини извори" № 10 вх.Б

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Регламентираната обедна почивка на служителите в администрацията е от 12.30 ч. до 13.00 ч.

Код по Булстат


0006963270583

Данни от административния регистър


Идентификатор: 533


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 26.01.2024г.