Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Надежда

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@so-nadejda.com

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/495-11-40

Факс: (02) 8376465www.so-nadejda.com

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Надежда
Адрес: жк.Надежда-2, ул. 8-ми март № 6
Пощенски код: 1220

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

обедна почивка: 12.30 ч до 13:00 ч

Код по Булстат


0006963270598

Данни от административния регистър


Идентификатор: 534


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 19.12.2023г.