Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Искър

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@raioniskar.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 979-13-66, 979 -13 -10, 979-07-11

Факс: (02) 8722062www.raioniskar.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Искър
Адрес: град София, бул. Кръстю Пастухов №18
Пощенски код: 1592

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Пълно работно време 8 часа дневно и 30 мин. обедна почивка. ЗАО работи на гъвкаво работно време.

Код по Булстат


0006963270603

Данни от административния регистър


Идентификатор: 535


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.