Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Нови Искър

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@novi-iskar.bg

Kод за междуселищно избиране: (3592)

Телефони: 936 11 14, 991 72 30

Факс: 991 76 23www.novi-iskar.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Нови Искър
Адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" №121/XXXI - МЦ/
Пощенски код: 1280

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа

Код по Булстат


0006963270671

Данни от административния регистър


Идентификатор: 542


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.