Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Панчарево

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@pancharevo.org

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 02/97-60-502, 02/97-60-506, 9760551

Факс: 02-992-15-06http://pancharevo.org/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Панчарево
Адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе 230
Пощенски код: 1137

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на администрацията е с приемни дни за гражданите - сряда от 8,30до 12,00ч. Звеното за адм.абслужване работи без прекъсване от 8,30 до 17.00

Код по Булстат


0006963270690

Данни от административния регистър


Идентификатор: 544


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.