Z6_HQ8A1O82KG5H90Q8L72N0KHOS0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_HQ8A1O82KG5H90Q8L72N0KHO23

Оперативна съвместимост

Регистри за оперативна съвместимост

 

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

 

Модел на интеграция със системата за еАвтентикация

 

Joinup — oперативносъвместими решения за публични администрации, бизнеса и гражданите

 

Проект на Национална рамка за оперативна съвместимост

 

Една значителна част от услугите на административните органи могат и трябва да се предоставят на потребителите проактивно. Тази препоръка е залегнала в Националната рамка за оперативна съвместимост, тъй като това е документа, в който са записани принципите и препоръките за работа през целия жизнен цикъл на електронни административни услуги.